Jak wyglądają zmarszczki nakątne?

Zmarszczki nakątne zwykle są kojarzone z jednym z uwarunkowań anatomicznych osób pochodzenia azjatyckiego. Należy jednak wiedzieć, że pojęcie to jest także charakterystyczne dla jednego z objawów niektórych schorzeń genetycznych. Jak wyglądają zmarszczki nakątne i o czym może świadczyć ich występowanie?

Pod pojęciem zmarszczek nakątnych należy rozumieć pionowo ułożony fałd skórny, zwykle występujący w przynosowych kątach oka. Przypadki, w których fałd pokrywa kąt boczny (bliżej skroni) zdarzają się zdecydowanie rzadziej. Tego rodzaju bruzdy nie są charakterystyczne dla osób rasy kaukaskiej, a ich występowanie powinno wzbudzać wzmożoną czujność, zwłaszcza w przypadku, gdy zmarszczki nakątne pojawiają się u noworodków.

Jak wyglądają zmarszczki nakątne?

Zmarszczki nakątne, często nazywane też bruzdami, przyjmują postać luźnego fałdu przysłaniającego wewnętrzny kąt szpary powiekowej (znacznie rzadziej pojawiają się po stronie zewnętrznej). Ze względu na obszar występowania, tego typu deformacja wpływa na zmianę kształtu oka. W zależności od rozległości oraz miejsca występowania (fałdy skórne najczęściej pojawiają na górnej powiece i rozwijają się ku dołowi, choć nie jest to regułą), szpara powiekowa może przybrać kształt azjatycki bądź ulec znacznemu skróceniu.

Przyczyny występowania

Zmarszczki nakątne najczęściej pojawiają się u noworodków i są widoczne tuż po narodzinach. Ich powstawanie jest w dużej mierze uwarunkowane zahamowanym rozwojem środkowej części twarzoczaszki. Bruzda pojawia się u wielu wcześniaków, jednak w tym przypadku najczęściej nie jest powodem do niepokoju. Fałd skórny zanika w wieku około 4-5 lat. Jeżeli jednak bruzda nie ulega wygładzeniu wraz ze wzrostem organizmu, można zdecydować się na chirurgiczny zabieg, który pozwoli całkowicie pozbyć się zwężenia szpary powiekowej.

W bardzo wielu przypadkach obecność bruzdy świadczy jednak o poważnej mutacji genetycznej. Zmarszczka nakątna pojawia się u wszystkich dzieci z zespołem Downa i towarzyszy im przez całe życie (stąd właśnie bierze się charakterystyczny kształt oczu u osób obciążonych tą chorobą). Jako objaw choroby takie deformacje pojawiają się też w przypadku zespołu kociego krzyku. Zmarszczki nakątne mogą być charakterystyczne także dla rzadziej występujących schorzeń genetycznych. Wśród nich należy wymienić zespół Klinefertera, zespół Ehlersa-Danlosa czy zespół Smitha-Lemliego-Opitza.

Bruzdy nakątne mogą pojawić się także w wieku dorosłym. Jedną z przyczyn może być w tym przypadku zespół Turnera, czyli choroba generyczna dotycząca wyłączanie dziewczynek.

Kategorie:

0 Comments

Leave a reply